Kale
مجتمع صنعتی پیمان
پروفیل دکتر وین
یراق گستر پرشین

درهای اتوماتیک

نام عرضه کننده: طراحی و مهندسی آریاتوتم
برند: Comunello - RIB
تلفن:
۰۲۱-۸۸۸۰۸۱۱۱
ایمیل: infoaryatotem.com
ساخت کشور: ایتالیا
درهای اتوماتیک
به اشتراک گذاری در:
توضیحات بیشتر:
شــرکت طراحی و مهنـدسـی آریـاتوتم با برند تــجاری آتــی در با
بـیـــش از ۱۶ سـال ســـابـقه در بـــازار درب هـــای اتومـاتیــــک از
پیشـتازان این صنعــت می باشد. رویکرد تخصصی به ایـن مقــوله
و بکارگیری هوشمـندانه آخرین تکنـــولوژی روز دنیــا، از جـــملـه
مهمترین سیاست های شرکت آریاتوتم می باشد.
سایر آگهی های طراحی و مهندسی آریاتوتم (فقط آگهی های‌ ویژه نمایش داده‌ می شوند):
تماس با طراحی و مهندسی آریاتوتم:
نام شما:
عنوان:
راه ارتباط با شما:
متن ارسالی: